'Onverwacht bezoek van Alfons Walde'

Twintig jaar terug kreeg ik bezoek van een uiterst sierlijke dame uit het zuiden van het land met twee werken van Louis Schrikkel (1905-1992) en nog een ander schilderij. Dit blog gaat met name over de reacties op dat andere schilderij waarvan al vrij snel duidelijk werd dat het een werk van de bekende Oostenrijkse kunstschilder Alsons Walde (1891-1958) bleek te zijn.

Naast de twee schilderijen van Louis Schrikkel (1905-1992) bracht mevrouw nog een ander werk mee. Het was iets van een onbekende kunstenaar en door een plaatselijke opkoper was er wel € 500,00 geboden. Nu was de waarde van Louis Schrikkel haar wel min of meer wel bekend, maar wat te denken van 'die rare figuren’ op dat andere schilderij. Dat leek toch nergens, en dan die lijst…" Misschien was € 500,00 ook wel te veel?" Op het bod was ze nog niet ingegaan, tegelijkertijd had ze van de opkoper ook niets meer gehoord.


Vanwege bezoek bij familie in de buurt stond ze nu onverwacht voor mijn deur. We spraken een termijn af waarbinnen ik zou proberen de schilderijen van Schrikkel voor haar te verkopen. In de tussentijd ging ik op zoek naar de maker van het derde werk. Lang duurde het niet voordat ik diens naam had ontdekt. Het bleek de bekende Oostenrijkse kunstschilder Alfons Walde. Voor deze schilder werden door verzamelaars forse prijzen betaald. Nu was ik als galeriehouder destijds net gestart en wist ik niet wat ik nu weet. Toch kon ik haar over Alfons Walde al snel informeren en ik herinner mij nog heel goed dat haar stem wat onverschillig klonk toen ik haar enthousiast belde en vertelde om over mijn bevindingen.


Sommige collegae die het schilderij in de galerie zagen staan boden direct forse bedragen. Zo herinner ik mij een handelaar - die nadat hij/zij het schilderij overdag had gezien - nog diezelfde avond langskwam met een enveloppe met € 50.000,00 in contanten. Het bedrag, zo werd mij voorgesteld, zou ik kunnen delen; 50% voor mijn klant en 50% voor mij. Op geen van deze voorstellen ben ik destijds ingegaan. Mij was immers niet gevraagd het werk te verkopen, ik moest een (verkoop)advies uitbrengen. 

De Schrikkel's wist ik niet binnen de gestelde termijn te verkopen, Het schilderij van Walde kon ik daarentegen voor haar in Oostenrijk laten veilen. De dame was teleurgesteld want een verkoop van de eerste twee schilderijen had haar immers in de gelegenheid gesteld om het andere doek fatsoenlijk te laten inlijsten, daardoor zou de opbrengst (mogelijk) hoger zijn. De eerste twee schilderijen gingen weer retour en Walde vertrok naar Oostenrijk waar het uiteindelijk voor ruim € 100.000,00

Alfonds Walde (Oberndorf 1891-1958 Kitzbühel) | 'Innsbruck' 

werd verkocht. Ik vermoed dat een andere, nieuwe lijst weinig zou hebben uitgemaakt. Het duurde niet lang totdat ik hoorde dat de voorstelling inmiddels opnieuw was verhandeld; de volgende koper betaalde meer dan € 220.000,00. Toen ik de dame maanden later opnieuw sprak zei ze: "Toch jammer dat het u niet is gelukt met die twee schilderijen van Louis Schrikkel." Dat er recentelijk - als gevolg van mijn advies – grofweg een bedrag van € 100.000,00 op haar rekening was bijgeschreven leek zij te zijn vergeten. Omdat de Schrikkel's helaas binnen het gestelde termijn onverkocht waren gebleven en ik had toegezegd om kosteloos advies over het andere schilderij te geven had ik niets verdiend. Wel had ik een aantal belangrijke lessen geleerd en kon ik mijzelf nog steeds recht in de spiegel aankijken...

mei 2022